De Meststoffenwet bestaat uit een verzameling regels en regelgeving. Aan elk van die regels moet worden voldaan. Maar het is ook regelgeving die onderling samenhangt: neemt het P-gehalte in het voer toe, dan neemt de fosfaatproductie door de dieren ook toe. Om aan de gebruiksnormen te kunnen voldoen zal dan  meer mest moeten worden afgevoerd, minder mest kunnen worden aangevoerd of zal de eindvoorraad dierlijke mest toenemen. Maar ook neemt (wellicht) de verwerkingsplicht toe, zijn dan extra VVO’s nodig en kan misschien minder of juist meer kunstmest worden toegediend. Gaat het ergens mis dan kunnen de financiële gevolgen behoorlijk zijn: van extra vervangende verwerkingsovereenkomsten die onverwacht op het laatste moment nog moeten worden aangeschaft tot een aanzienlijke boete die wordt opgelegd omdat niet aan alle voorwaarden van de Meststoffenwet is voldaan.

Kortom: Het is belangrijk om in de loop van het jaar tenminste de vinger aan de pols te houden en daarbij een aantal kengetallen te hebben die kunnen dienen als leidraad voor het bedrijf en de bedrijfsvoering. Met die gedachte in het achterhoofd is  het dashboard Mestwetgeving ontwikkeld: het geeft in één oogopslag alle informatie die u nodig heeft. Net zoals bij het dashboard van uw auto.

De beschikbare informatie omtrent het bedrijf (op basis van voorgaande jaren, uit het managementsysteem, uit ‘mijn dossier’, via CRV mineraal, etc) wordt verzameld en uitgewerkt tot een overzichtelijk schema: het dasboard. Een overzicht op één A4-tje met daarop de gegevens die van belang zijn voor de Meststoffenwet: de voorspelde mestproductie, de hoogte van de gebruiksnormen, de hoeveelheid af te voeren stikstof en fosfaat, de aan te voeren hoeveelheid kunstmest, de hoeveelheid te verwerken fosfaat of te verkrijgen verwerkingsovereenkomsten en – voor melkveebedrijven – de melkveefosfaatreferentie, de hoogte van het melkveefosfaatoverschot en de eventueel additioneel te verwerken mest: duidelijk, helder en direct praktisch toepasbaar.


20160420 voorbeeld dashboard mestwetgeving

Door een aantal keren per jaar de berekening te actualiseren komt u aan het einde van het jaar niet voor verassingen te staan. Bovendien kan het dashboard dienen als een schema om de bedrijfsvoering en –ontwikkeling en de gevolgen daarvan voor de Meststoffenwet te bespreken, te analyseren en verder te verbeteren en te vergelijken.

Het dashboard Mestwetgeving is er voor alle sectoren en landbouwbedrijven die met de mestwetgeving te maken hebben en wordt uitgewerkt per sector. Een voorbeeld van het dashboard is hierboven gegeven (klik op het plaatje voor een vergroting) voor een melkveebedrijf. Wilt u meer informatie over het Dashboard Mestwetgeving, neemt u dan contact met ons op.