mestbeleid
Ondersteuning zonder poespas en met twee voeten op de grond, of in dit geval: in de mest

Mestboete.nl :

  • Ondersteunt agrarische bedrijven bij administratieve of fysieke controles door RVO of NVWA
  • Bereidt een dergelijke controle gedegen met u voor;
  • Verzorgt (indien gewenst) de communicatie tussen uw bedrijf en het bevoegde gezag en levert de gevraagde documenten bij hen aan;
  • Begeleidt agrarische ondernemers bij zienswijze-, bezwaar- en beroepsprocedures;
  • Stelt voor u een duidelijke en onderbouwde zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift op;
  • Treedt op als uw gemachtigde of als deskundige tijdens (hoor)zittingen in een procedure;
  • Beantwoordt al uw vragen voorafgaand, tijdens of naar aanleiding van een controle of juridische procedure.
  • Zorgt voor duidelijkheid en daarmee voor rust.

Binnen mestboete.nl combineren we praktische kennis van mest en mineralenstromen op het agrarische bedrijf met inhoudelijke juridische kennis van de Meststoffenwet en het bestuursrecht. Daarbij werken we – wanneer u dat wenst –  graag samen met de jurist of advocaat van uw voorkeur.

Dit zodat u krijgt waar u recht op heeft: een krachtige ondersteuning bij het voorkomen en weerleggen van onterechte, onredelijke of onrechtmatige bestuurlijke boetes. Zonder poespas maar met beide voeten op de grond.