Welkom op mestboete.nl

mestbeleid
Ondersteuning zonder poespas en met twee voeten op de grond, of in dit geval: in de mest

Deze site is in eerste instantie bestemd voor iedereen die te maken heeft of krijgt met controles in het kader van de Meststoffenwet of (het voornemen tot) het opleggen van een mestboete: een bestuurlijke sanctie  die wordt opgelegd in het kader van diezelfde Meststoffenwet. Wij kunnen u helpen bij een controle en om een voornemen tot het opleggen van of een daadwerkelijk opgelegde mestboete te bestrijden of te matigen.

Daarnaast wil deze site een platform zijn voor actualiteiten, ontwikkelingen en wetenswaardigheden op het gebied van het mestdossier en de procedures op dat gebied. We stellen daarbij zaken die we tegenkomen in onze praktijk aan de orde: hetzij als signalering in het algemeen of wanneer bepaalde zaken door de wetgever onjuist of anders worden uitgelegd dan wij dat doen.

Het mestdossier, is naast een omvangrijk, vooral ook een complex dossier waarin regelgeving, juridische procedures, de dagelijkse praktijk,  politiek, verduurzaming, maatschappelijke verantwoordelijkheid en talloze regels, regeltjes en administratieve verplichtingen elkaar ontmoeten. Voor de agrarische ondernemer telt vooral dat laatste. Worden in dat traject fouten gemaakt, dan kunnen die erg kostbaar zijn. Het is dan ook van belang dat vooraf zoveel mogelijk zaken gewoon goed geregeld zijn en in het geval toch een boete wordt opgelegd, hierop een deskundige reactie volgt. Mestboete.nl kan u hierbij van dienst zijn. Denk daarbij onder andere aan:

  • het ondersteunen van agrarisch ondernemers bij administratieve of fysieke controles;
  • het opstellen van een zienswijze, een bezwaar- of een beroepschrift;
  • het begeleiden bij zienswijze-, bezwaar- en beroepsprocedures;
  • het ondersteunen of voeren van de vertegenwoordiging bij  hoorzittingen en juridische procedures;
  • het vastleggen en toetsen van de gevolgde procedures op een bedrijf of het geven van een second opinion daarover (bijvoorbeeld een intermediaire onderneming).

In onze dienstverlening  combineren we kennis van de mest- en mineralenstromen op het agrarische bedrijf met inhoudelijk juridische kennis van de Meststoffenwet en de (vervolg)stappen in de door RVO (namens de Minister van LNV) hiertoe opgestarte gerechtelijke procedure. Daarbij werken we, wanneer u dat wenst, graag samen met de jurist of advocaat van uw voorkeur.

Dit zodat u krijgt waar u recht op heeft: een krachtige ondersteuning bij het weerleggen van onterechte, onredelijke of onrechtmatige bestuurlijke boetes. Zonder poespas maar met beide voeten op de grond.

Van controle tot procedure: wij kunnen u daarbij helpen. Maar eigenlijk willen we het zover niet laten komen. We zetten onze kennis graag in om te voorkomen dat u een mestboete krijgt opgelegd. Door procedures te beoordelen, te overleggen met het bevoegde gezag, overeenkomsten van onze opmerkingen te voorzien en alternatieven voor te dragen en deze (vooraf) te verifiëren.

Heeft u een vraag voor ons of wilt u dat wij een inleiding voor uw studieclub of training voor uw medewerkers verzorgen: dan kunt u die mailen naar: info@mestboete.nl of u kunt gebruik maken van het contactformulier op deze site.

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen op het gebied van de Meststoffenwet, meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief.