Het voorstel  voor Wet verantwoorde groei melkveehouderij ligt op dit moment voor behandeling door de Tweede en Eerste kamer. Klik hier voor het voorstel voor de Wet en klik hier voor de memorie van toelichting. De voorgenomen ingangsdatum van de wet is 1 januari 2016.