Mestboete.nl is een initiatief van Optimus mineraal B.V.. Op mestboete.nl worden actualiteiten op het gebied van de Meststoffenwet in het algemeen en onze activiteiten gericht op het  voorkomen en beperken van mestboetes in het bijzonder, verzameld.  Met  meer dan 20 jaar ervaring  op het gebied van het matigen van mestboetes mogen mestboete.nl en Optimus mineraal worden gezien als absolute experts op het gebied van de Meststoffenwet. Dat is ook nodig: de Meststoffenwet heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot dermate complexe materie dat ‘het er even bijdoen‘ niet meer mogelijk is. Specialisme en ervaring zijn absolute randvoorwaarden voor een kwalitatief goede dienstverlening.

We mogen onze diensten onder  andere inzetten voor veehouders, akkerbouwers, grondeigenaren, rechtsbijstandsverzekeringen, mestdistributeurs en intermediairs, accountants- en administratiekantoren, advocatenkantoren en  agrarische adviesbureau’s. Daarbij bekleden we  enerzijds de positie van vakspecialist op basis van onze inhoudelijke vaktechnische expertise en anderzijds die van begeleider met betrekking tot het proces van een controle of juridische procedure.

Bekend met de Meststoffenwet tot in elk detail en bekend met de technische kennis rond de mineralenkringloop in elke sector. We kunnen een bezwaar- en beroeptraject volledig verzorgen of worden ingeschakeld bij deeltrajecten of voor het geven van een second opinion.

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen op het gebied van de Meststoffenwet, meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief.