Het mestdossier, is naast een omvangrijk, vooral ook een complex dossier waarin regelgeving, juridische procedures, de dagelijkse praktijk,  politiek, verduurzaming, maatschappelijke verantwoordelijkheid en talloze regels, regeltjes en administratieve verplichtingen elkaar ontmoeten. Voor de agrarische ondernemer telt vooral dat laatste. Worden in dat traject fouten gemaakt, dan kunnen die erg kostbaar zijn. Het is dan ook van belang dat vooraf zoveel mogelijk zaken gewoon goed geregeld zijn en in het geval toch een boete wordt opgelegd, hierop een deskundige reactie volgt.

Mestboete.nl is een initiatief van Optimus mineraal B.V.. Op mestboete.nl worden actualiteiten op het gebied van de Meststoffenwet in het algemeen en onze activiteiten gericht op het  voorkomen en beperken van mestboetes in het bijzonder, verzameld.  Met  meer dan 20 jaar ervaring  op het gebied van het matigen van mestboetes mogen mestboete.nl en Optimus mineraal worden gezien als absolute experts op het gebied van de Meststoffenwet. Dat is ook nodig: de Meststoffenwet heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot dermate complexe materie dat ‘het er even bijdoen‘ niet meer mogelijk is. Specialisme en ervaring zijn absolute randvoorwaarden voor een kwalitatief goede dienstverlening.

We mogen onze diensten onder  andere inzetten voor veehouders, akkerbouwers, grondeigenaren, rechtsbijstandsverzekeringen, mestdistributeurs en intermediairs, accountants- en administratiekantoren, advocatenkantoren en  agrarische adviesbureau’s. Daarbij bekleden we  enerzijds de positie van vakspecialist op basis van onze inhoudelijke vaktechnische expertise en anderzijds die van begeleider met betrekking tot het proces van een controle of juridische procedure.

We zijn bekend met de Meststoffenwet tot in elk detail en bekend met de technische kennis rond de mineralenkringloop in elke sector. Daarbij kunnen we een zienswijze, bezwaar- en (hoger) beroep procedure volledig verzorgen. Het komt ook voor dat we worden ingeschakeld bij deeltrajecten  (bijvoorbeeld het opstellen van een technisch inhoudelijk verweer) of voor het geven van een second opinion van een opgestelde zienswijze of processtuk.

Daarnaast wil deze site een platform zijn voor actualiteiten, ontwikkelingen en wetenswaardigheden op het gebied van het mestdossier en de procedures op dat gebied. We stellen daarbij zaken die we tegenkomen in onze praktijk aan de orde: hetzij als signalering in het algemeen of wanneer bepaalde zaken door de wetgever onjuist of anders worden uitgelegd dan wij dat doen. We ontvangen dan graag reacties wanneer u dezelfde ervaringen heeft: samen staan we immers sterker dan alleen.

Heeft u een vraag voor ons of wilt u dat wij een inleiding voor uw studieclub of training voor uw medewerkers verzorgen: dan kunt u die mailen naar: info@mestboete.nl of u kunt gebruik maken van het contactformulier op deze site.

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen op het gebied van de Meststoffenwet, meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief.