dossiers
Het mestdossier is een omvangrijk en complex dossier

Mestboete.nl is een initiatief van Optimus advies. Op mestboete.nl worden actualiteiten op het gebied van de Meststoffenwet in het algemeen en onze activiteiten gericht op het  voorkomen en beperken van mestboetes in het bijzonder, gebundeld.  Met medewerkers die meer dan 20 jaar ervaring hebben op het gebied van het matigen van mestboetes mogen mestboete.nl en Optimus advies worden gezien als absolute experts op het gebied van de Meststoffenwet. Dat is ook nodig: de Meststoffenwet heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot dermate complexe materie dat ‘het er even bijdoen’ niet meer mogelijk is. Specialisme en ervaring zijn absolute randvoorwaarden voor een kwalitatief goede dienstverlening.

We mogen onze diensten onder  andere inzetten voor veehouders, akkerbouwers, grondeigenaren, rechtsbijstandsverzekeringen, mestdistributeurs en intermediairs, accountants- en administratiekantoren en overige agrarische adviesbureau’s. Daarbij bekleden we  enerzijds de positie van vakspecialist en anderzijds die van procesbegeleider.

Bekend met de Meststoffenwet tot in elk detail en bekend met de technische kennis rond de mineralenkringloop in elke sector. We kunnen een bezwaar- en beroeptraject volledig verzorgen of worden ingeschakeld bij deeltrajecten of voor het geven van een second opinion.

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen op het gebied van de Meststoffenwet, meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief.