Wet van 27 november 1986, houdende regelen inzake het verhandelen van meststoffen en de afvoer van mestoverschotten. Voor de meest recente versie van de wet: klik hier.