BEX en Kringloopwijzer

Informatie en documenten over de Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX) en de kringloopwijzer.

 

Handreiking bedrijfsspecifieke excretie 2019

Klik hier voor de meest recente versie van de Handreiking Bedrijfsspecifieke Excretie melkvee

Voor de berekening van de BEX van het kalenderjaar 2019 gebruikt u de versie van 12 juli 2019.  Een aanvullende verplichting van toepassing van de BEX over 2019 is  dat uiterlijk 1 februari van het volgende jaar een uitdraai van de BEX-berekening in de administratie opgenomen moet worden. Deze uitdraai moet voorzien zijn van een datering  waaruit blijkt, dat deze uiterlijk 1 februari is gemaakt. Indien de berekening na 1 februari wordt aangepast, moet de nieuwe berekening  aan de eigen administratie worden toegevoegd. Het origineel (van uiterlijk 1 februari) moet eveneens bewaard blijven.

 

Handreiking bedrijfsspecifieke excretie 2018

Voor de berekening van de bedrijfsspecifieke excretie melkvee over het kalenderjaar 2018, gebruikt u de versie van 13 september 2018. De ExcretieWijzer 2018 berekent de mestproductie van een melkveestapel volgens de rekenregels van de handreiking.

Handreiking bedrijfsspecifieke excretie 2017

Voor de berekening van de bedrijfsspecifieke excretie melkvee over het kalenderjaar 2017, gebruikt u de versie van 20 maart 2017. De ExcretieWijzer 2017 berekent de mestproductie van een melkveestapel volgens de rekenregels van de handreiking

Klik hier voor de Handreiking Bedrijfsspecifieke Excretie melkvee (versie: 20 maart 2017)

 

Archief:

Klik hier voor de Handreiking Bedrijfsspecifieke Excretie melkvee (versie: 28 december 2016)

Klik hier voor de Handreiking Bedrijfsspecifieke Excretie melkvee (versie: 1 mei 2015)

Klik hier voor de Handreiking Bedrijfsspecifieke Excretie melkvee (versie: 1 januari 2010)

 

Kringloopwijzer

Klik hier voor de Handreiking Kringloopwijzer

Klik hier voor een voorbeelduitvoer van de Kringloopwijzer (De Marke – 2013)

Klik hier voor toegang tot ‘dekringloopwijzer.nl’