De normen en gehalten waarmee moet worden gerekend zijn opgenomen in de zogenaamde ‘mest-tabellen’. Jaarlijks worden normen en gehalten geactualiseerd, toegevoegd, samengevoegd of aangepast. Dit betekent dat er per kalenderjaar andere normen van toepassing kunnen zijn. Op deze pagina’s zijn voor de meest recente jaren de tabellen-brochures (2018 tot en met 2014) voor het betreffende jaar gegeven. Door te klikken op de betreffende Tabel te klikken wordt de Tabel  geopend en kan deze eventueel worden gedownload.

 

Tabellenbrochure 2022

Klik hier om deze te openen

 

Tabellenbrochure 2018

Klik op de onderstaande Tabellen om deze te openen (pdf bestand)

Tabel 1: Stikstofgebruiksnormen

Tabel 1a, b en c: Consumptieaardappelrassen, Pootaardappelen en Fritesaardappelen

Tabel 2: Fosfaatgebruiksnormen

Tabel 3: Werkingscoëfficiënten dierlijke en overige organische meststoffen

Tabel 4: Diergebonden normen

Tabel 5: Forfaitaire stikstof en fosfaatgehalten in dierlijke mest 

Tabel 6: Stikstof en fosfaatproductiegetallen per melkkoe 2018

Tabel 7: Forfaitaire gehalten stikstof en fosfaat in dieren 2018

Tabel 8: forfaitaire gehalten stikstof en fosfaat in eieren

Tabel 9: Forfaitaire opbrengsten, stikstof en fosfaatgehalten in ruw- en enkelvoudig diervoer 2018

Tabel 10: Stikstofbehoeftige gewassen en vanggewassen

Tabel 11: Omrekenfactoren varkens- en pluimveerechten

Tabel 12: Uitrijdperioden 2018

Tabel 13-14-15: Hogere stikstofgebruiksnormen bij hogere gewasopbrengsten, Consumptieaardappelrassen bij hogere fosfaatgebruiksnorm, Hogere gebruiksnormen bij fosfaattoestand neutraal

 

Tabellenbrochure 2017:

Klik op de onderstaande Tabellen om deze te openen (pdf bestand)

Tabel 1: Stikstofgebruiksnormen

Tabel 1a: Consumptieaardappelrassen

Tabel 1b: Pootaardappelrassen

Tabel 1c: Fritesaardappelrassen

Tabel 2: Fosfaatgebruiksnormen

Tabel 3: Werkingscoëfficiënten dierlijke en overige organische meststoffen

Tabel 4: Diergebonden normen 2016-2017

Tabel 5: Forfaitaire stikstof en fosfaatgehalten in dierlijke mest 2015-2017

Tabel 5a: Mestcodes 2016-2017

Tabel 5b: Opmerkingscodes op VDM

Tabel 5c: Opmerkingscodes op VZC

Tabel 6: Stikstof en fosfaatproductiegetallen per melkkoe 2015-2017

Tabel 7: Forfaitaire gehalten stikstof en fosfaat in dieren 2016-2017

Tabel 8: forfaitaire gehalten stikstof en fosfaat in eieren

Tabel 9: Forfaitaire opbrengsten, stikstof en fosfaatgehalten in ruw- en enkelvoudig diervoer 2015-2017

Tabel 10: Stikstofbehoeftige gewassen en vanggewassen

Tabel 11: Omrekenfactoren varkens- en pluimveerechten

Tabel 12: Uitrijdperioden 2014 – 2017

Tabel 13: Hogere stikstofgebruiksnormen bij hogere gewasopbrengsten

Tabel 14: Consumptieaardappelrassen bij hogere fosfaatgebruiksnorm

Tabel 15: Hogere gebruiksnormen bij fosfaattoestand neutraal

 

Tabellenbrochure 2016:
Klik op de onderstaande Tabellen

Tabel 1: Stikstofgebruiksnormen

Tabel 2: Fosfaatgebruiksnormen

Tabel 3: Werkingscoëfficiënten

Tabel 4: Diergebonden normen 2016-2017

Tabel 5: Forfaitaire stikstof en fosfaatgehalten in dierlijke mest 2015-2017

Tabel 5a: Mestcodes 2016-2017

Tabel 5b: Opmerkingscodes op VDM

Tabel 5c: Opmerkingscodes op VZC

Tabel 6: Stikstof en fosfaatproductiegetallen per melkkoe 2015-2017

Tabel 7: Forfaitaire gehalten stikstof en fosfaat in dieren 2016-2017

Tabel 8: forfaitaire gehalten stikstof en fosfaat in eieren

Tabel 9: Forfaitaire opbrengsten, stikstof en fosfaatgehalten in ruw- en enkelvoudig diervoer 2015-2017

Tabel 10: Stikstofbehoeftige gewassen en vanggewassen

 

Tabellenbrochure 2015

2015: Klik hier voor de Tabellenbrochure 2015

 

Tabellenbrochure 2014:
Klik op de onderstaande Tabellen

Tabel 1: Stikstofgebruiksnormen

Tabel 2: Fosfaatgebruiksnormen

Tabel 3: Werkingscoëfficiënten

Tabel 4: Diergebonden normen 2014

Tabel 5: Forfaitaire stikstof en fosfaatgehalten in dierlijke mest 2014

Tabel 5a: Mestcodes 2014

Tabel 5b: Opmerkingscodes op VDM

Tabel 5c: Opmerkingscodes op VZC

Tabel 6: Stikstof en fosfaatproductiegetallen per melkkoe 2014

Tabel 7: Forfaitaire gehalten stikstof en fosfaat in dieren 2014

Tabel 8: forfaitaire gehalten stikstof en fosfaat in eieren

Tabel 9: Forfaitaire opbrengsten, stikstof en fosfaatgehalten in ruw- en enkelvoudig diervoer 2014

Tabel 10: Stikstofbehoeftige gewassen en vanggewassen