De meest recente versie (12 juli 2019) van de  ‘Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee

Een verplichting van toepassing van de BEX over 2019 is  dat uiterlijk 1 februari van het volgende jaar een uitdraai van de BEX-berekening in de administratie opgenomen moet worden. Deze uitdraai moet voorzien zijn van een datering  waaruit blijkt, dat deze uiterlijk 1 februari is gemaakt. Indien de berekening na 1 februari wordt aangepast, moet de nieuwe berekening  aan de eigen administratie worden toegevoegd. Het origineel (van uiterlijk 1 februari) moet eveneens bewaard blijven.

Het rekenprogramma (excretiewijzer) kan worden gedownload via deze pagina.