Het boetebeleid van RVO ontwikkeld zich voortdurend en wordt bijgesteld naar aanleiding van concrete situaties en voortschrijdend inzicht. Hoe RVO handelt is samengevat in het document ‘Boetebeleid Meststoffenwet RVO’. Dit document beschrijft het beleid van RVO en maakt de uitgangspunten die RVO toepast inzichtelijk. Op basis van deze uitgangspunten komt de boete tot stand. Het document maakt duidelijk wat een bedrijf van RVO kan verwachten wanneer de constateert dat niet aan de voorwaarden zou zijn voldaan.

Dit document wordt periodiek aangepast.. Daarbij geeft de laatste versie de meest actuele uitgangspunten van het beleid van RVO weer die geldt voor het moment vanaf publicatie,  tenzij anders aangegeven: