fijne feestdagenHet is een goede gewoonte om op de grens van het oude jaar en het nieuwe jaar  even achteruit en wat uitgebreider vooruit te kijken. Een jaar geleden, omstreeks deze periode van het jaar, besloten we bij Optimus advies om de website mestboete.nl te lanceren: Het moest een onafhankelijk platform worden waarop we actuele ontwikkelingen op het gebied van de Meststoffenwet en onze ervaringen en werkzaamheden in de dagelijkse adviespraktijk wilden delen. Nu, ruim een jaar later,  kijken we terug op misschien wel een van de meest enerverende jaren op het gebied van het mestbeleid, de Meststoffenwet en  mestboetes. Er is veel nieuwe regelgeving ontwikkeld, aangekondigd, aangepast, ingevoerd of aangescherpt. Daarnaast is er veel op basis van vigerende regelgeving gecontroleerd. In de gevallen dat dit leidde tot een (voornemen tot het opleggen van een) boete,  zijn daar de benodigde  zienswijzen, bezwaarschriften, beroepschriften en deskundigenrapporten tegen ingebracht. Daarbij kwamen soms zeer fundamentele en principiële vragen aan de orde. Moeizaam maar – dankzij de behaalde successen – ook mooi werk.

We kijken er dan ook naar uit om in 2016 door te gaan op de weg die we met mestboete.nl in 2015 zijn ingeslagen. Immers het zal er in 2016 niet eenvoudiger op worden: 2016 het jaar van de grondgebondenheid in de Wet verantwoorde groei melkveehouderij, aangescherpte verwerkingspercentages, de finale van de procedures op het gebied van het fosfaatgat, het fosfaatplafond, de nieuwe voorgeschreven wijze van gehaltebepaling in de eindvoorraad dierlijke mest, aanpassingen in het BGM, de verplichte indiening van de kringloopwijzeraanvullende ‘anti-fraude’ maatregelen bij de transporten van dierlijke mest, enzovoort. Het mag duidelijk zijn: genoeg ontwikkelingen om te volgen en informatie om te delen op deze site. We kijken er naar uit om dit te blijven doen: onafhankelijk en altijd met oog voor en vanuit het perspectief van de praktijk.

Kortom: we zijn er klaar voor. Mestboete.nl wenst u alle goeds en gezondheid toe voor het komende jaar, oftewel: een vlekkeloos 2016!