In de Gecombineerde opgave 2015 is in een aantal gevallen grond ten onrechte opgegeven voor de uitbetaling van betalingsrechten en vergroeningsbetaling. Het gaat vaak om percelen die geheel of gedeeltelijk niet aangemerkt kunnen worden als landbouwgrond of te groot zijn opgegeven.

Dit blijkt uit de eerste controles door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) van geregistreerde percelen, zo geeft RVO aan op haar website. Voor de oppervlakte die niet aan de voorwaarden van subsidiabele landbouwgrond voldoet, worden geen betalingsrechten toegekend en vindt ook geen GLB-betaling plaats.

foto01a

Uit eerdere berichten van RVO lijkt dat in deze gevallen in 2015 geen sanctie wordt toegepast. De Europese Commissie heeft echter aangegeven dat er wel wordt gesanctioneerd. Nederland gaat in gesprek met de Europese Commissie over het sanctioneren in het eerste jaar.

Percelen wijzigen kan tot en met 7 oktober

Europese regelgeving geeft aan dat bij afwijkingen groter dan 2 ha, of meer dan 3%, een sanctie wordt toegepast op de GLB-betaling.

Heeft u bij de Gecombineerde opgave 2015 grond ten onrechte opgegeven voor de uitbetaling van de betalingsrechten en de vergroeningsbetaling? Dan kunt u nog percelen intrekken of het vinkje weghalen bij de uitbetaling voor betalingsrechten. Dit mag alleen als nog geen fysieke controle is aangekondigd, of wanneer u nog niet in kennis bent gesteld van een afwijking in uw steunaanvraag.

Intrekken kan door de Gecombineerde opgave aan te passen en opnieuw in te dienen. Dit kan tot en met 7 oktober 2015 via mijn.rvo.nl.