In een eerder bericht is al aangekondigd dat de pilot bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnorm ook in 2015 weer van kracht zou worden. Melkveehouders die aantoonbaar meer opbrengst hebben dan gemiddeld en daarmee meer fosfaat aan de bodem onttrekken, moeten ook meer fosfaat kunnen bemesten. Inmiddels is ook de aanmeldingstermijn opgesteld.  Per jaar wordt de pilot beperkt opengesteld voor deelname, dit jaar loopt die tot 22 maart 2015 en voor maximaal 100 (nieuwe) deelnemers.

koe in wei
Aanmelding voor de bedrijfsspecifieke gebruiksnorm fosfaat mogelijk tot 22 maart 2015

Wie mee wil doen moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Beschikken over drie jaar kringloopwijzergegevens.
 • Bij opgave van onjuiste gegevens wordt er geen ontheffing verleend of volgt intrekking van de ontheffing BEP.
 • Voor deelname wordt, na het verstrekken van de beschikking aan LTO leden een eigen bijdrage in rekening gebracht ter grootte van € 200,– en voor niet leden € 300,–. Voor deelnemers 2014 met een beschikking blijft de eigen bijdrage onveranderd.
 • Onvolledige ingevulde formulieren en onvolledig ingevulde kringloopwijzers worden niet in behandeling genomen.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor bij onwaarschijnlijke invoergegevens de aanvraag niet verder in behandeling te nemen.
 • Medewerking geven aan de organisatie voor controle van de/uw bedrijfsadministratie. Dit voor het opzetten van een controlesystematiek voor na de pilotperiode.
 • Deelnemers dienen voor het opsturen van de gegevens na te gaan of:
  * de signaleringen bij invoer van de kringloopwijzer hersteld zijn;
  * deelname voldoende voordeel oplevert :
  * de kringloopwijzer moet  voorzien zijn van achternaam, woonplaats en jaar waarop het betrekking heeft.
 • Wanneer u als deelnemer aan de pilot stopt, is er tijdens de pilotperiode geen mogelijkheid weer opnieuw mee te doen (klik hier):
 • De overige bepalingen in de Meststoffenwet mogen niet overtreden worden.
 • Conform de meststoffenwet moet de data van de kringloopwijzer en de onderliggende administratie tenminste vijf jaar bewaard worden.
 • De mestproductie op basis van de kringloopwijzer (BEX + BEP) dienen door de veehouder verwerkt te worden in het bemestingsplan 2015. Dit betekent dat u moet voldoen aan de voorwaarden voor BEX.
 • De specifieke voorwaarden waaraan u moet voldoen zoals opgenomen in de beschikking.

Kunt en wilt u aan deze eisen voldoen: U kunt zich aanmelden op deze website of neem contact met ons op via de contact pagina.

Na aanmelding worden uw kringloopwijzergegevens gecontroleerd waarna u zo mogelijk in april een ontheffing BEP ontvangt voor het kalenderjaar 2015. Ontheffing wordt verleend door het Ministerie van Economische Zaken als uit controle is gebleken dat er geen vragen/onduidelijkheden meer zijn over de aangeleverde gegevens.