Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft door middel van een publicatie in de Staatscourant van 27 december 2016 de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op de actualisatie van diverse excretieforfaits en de aanpassing van de omschrijving van enkele diercategorieën.

De wijzigingen van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet zijn op 27 december 2016 in de Staatscourant gepubliceerd

De in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet opgenomen excretieforfaits geven voor een gemiddeld bedrijf weer hoeveel meststoffen een dier produceert. De forfaits zijn gemiddelde waarden. Op basis van de forfaits wordt gecontroleerd of veehouders hebben voldaan aan de gebruiksnormen voor de landbouwgrond die bij het bedrijf in gebruik is, hebben voldaan aan de verwerkingsplicht en voldoende mestopslagcapaciteit hebben. Met ingang van 1 januari 2015 zijn alle rundveeforfaits geactualiseerd en per 1 januari 2016 zijn de forfaits van alle overige diercategorieën herzien. Uiteindelijk zijn in die herziening niet de forfaits voor schapen en geiten aangepast, omdat daarover tijdens de consultatie inhoudelijke vragen zijn gesteld die nog door de CDM moesten worden beantwoord. Na de beantwoording van deze vragen kunnen inmiddels met de onderhavige wijziging de forfaits voor schapen en geiten worden geactualiseerd.

Ook zijn de rundveeforfaits bijgesteld op basis van de laatste inzichten en wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om echte onvolkomenheden te herstellen en enkele omschrijvingen te verhelderen.

De regeling treedt in werking op 1 januari 2017. De forfaits kunnen echter – in voorkomende gevallen en door een beroep te doen op de vrije bewijsleer – worden toegepast voor het kalenderjaar 2016. Omgekeerd (in 2017 werken met de forfaits van 2016) is dit niet toegestaan.

Lees hier de volledige aanpassing van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet