RVO waarschuwt voor fouten met gebruik opmerkingscode 61

RVO geeft een waarschuwing met betrekking tot de Vervoersdocumenten Dierlijke Mest (VDM) die opgemaakt worden voor mest  die rechtstreeks van veehouderijbedrijven aan mestverwerkende bedrijven wordt geleverd. De waarschuwing heeft vooral betrekking op VDM’s die in het kader van de verplichte mestverwerking zijn voorzien van opmerkingscode 61 en daarmee tevens dienen als mestverwerkingsovereenkomst.

plaatje 3PO

Als mest niet rechtstreeks aan een verwerker wordt geleverd kan opmerkingscode 61 niet worden gebruikt.

RVO.nl registreerde tot 30 september van dit jaar ruim 71.000 mestverwerkingsovereenkomsten via opmerkingscode 61 op het VDM. Dat is ruim 54% van het totaal aantal geregistreerde mestverwerkingsovereenkomsten. Er is 26,7 miljoen kilo fosfaat gemoeid. RVO constateert dat het hier om een onwaarschijnlijk grote stroom gaat en geeft aan dat waarschijnlijk de nodige mest ten onrechte wordt geregistreerd als rechtstreeks geleverd aan een mestverwerkend bedrijf. 

Opmerkingscode 61 mag  uitsluitend worden gebruikt wanneer mest rechtstreeks van veehouder naar een mestverwerker gaat.  Dit is in de volgende gevallen:

  • vervoer van dierlijke mest in het kader van de mestverwerkingsplicht van veehouder naar een verwerkingsinstallatie (bijvoorbeeld BMC moerdijk)
  • vervoer van dierlijke mest in het kader van de mestverwerkingsplicht van veehouder naar de tussenopslag van de verwerker (die vervolgens de afgesproken kilogram fosfaat exporteert)
  • export van dierlijke mest in het kader van de mestverwerkingsplicht vanaf veehouderij rechtstreeks naar een buitenlandse afnemer (uitgevoerd door een exporteur).

Dus alleen bij een VDM met een partij die er zelf voor zorgt dat de mest uit de markt voor dierlijke mest in Nederland wordt gehaald is sprake van een mestverwerkingsovereenkomst op basis van opmerkingscode 61 op het VDM. Is sprake van een bewerking, waarna bijvoorbeeld de dikke fractie wordt geëxporteerd door een derde partij, dan kan opmerkingscode 61 niet worden gebruikt, maar moet met een Drie Partijen Overeenkomst, tussen veehouder, bewerker en exporteur, worden gewerkt.

Wanneer de contracten voor mestverwerking onjuist geregistreerd blijken, dan kan (mogelijk) een boete volgen van 300 euro per onjuist geregistreerd VDM vanwege het niet naar waarheid opmaken van een VDM en daarnaast kan (mogelijk) een boete van 11 euro per kilogram fosfaat worden opgelegd wanneer blijkt dat er te weinig fosfaat is verwerkt door de betreffende veehouder. Of dat ook zo uitwerkt valt nog te bezien, maar nu de mogelijkheid nog bestaat om zaken te corrigeren, geldt dat voorkomen beter is dan genezen.