RVO
inloggen op de site van RVO was niet altijd mogelijk: vandaar uitstel van de termijn van indienen

Door netwerkproblemen op mijn.rvo.nl is was het niet altijd mogelijk  om de door RVO gevraagde gegevens in het kader van de Meststoffenwet door te geven. Daarom is de termijn voor het doorgeven van de betreffende gegevens verlengd tot en met vrijdag 13 februari 2015

Het gaat daarbij om:

  • de aanmelding derogatie 2015
  • de aanvullende gegevens 2014
  • een reactie op de referentiegegevens 2013 voor de melkveefosfaatreferentie
  • de voergegevens 2014.

(bron: mijn.rvo.nl)