Intussen is het weer februari. Traditioneel het begin van het bemestingsseizoen. Het is altijd weer de vraag: wanneer mag ik waar welke mest uitrijden. Reden om deze regels en perioden voor 2016 op een rij te zetten. In onderstaand schema is dit gedaan. De cijfers in het overzicht verwijzen naar de beschrijving onder het schema. Zijn de cijfers wat klein? Klik dan op het schema voor een grotere weergave.

uitrijschema mest 2016

  1. Toedienen is toegestaan
  2. Toedienen is verboden
  3. Toedienen is alleen toegestaan indien uiterlijk op 31 augustus winterkoolzaad of een groenbemester wordt gezaaid of indien in het najaar bloembollen worden geplant.
  4. Toedienen is alleen toegestaan bij boomteelt direct voorafgaand aan de aanplant van bomen.
  5. Toedienen is alleen toegestaan op bouwland dat gelijkmatig is beteeld met vollegrondgroente. Bij fruitteelt het gebruik van ureum toegestaan.
  6. Toedienen is alleen toegestaan op bouwland dat gelijkmatig is beteeld met vollegrondgroente, hyacinten of tulpen. Ook is bij fruitteelt het gebruik van ureum toegestaan.
  7. Toedienen is alleen toegestaan op bouwland, dat gelijkmatig is beteeld met vollegrondgroente, winterkoolzaad of graszaad (roodzwenk, rietzwenk of veldbeemd, ten behoeve van een tweede of latere zaadoogst in het daaropvolgende jaar) of bouwland met uitsluitend fruitteelt.