Per 1 oktober 2019 zijn een aantal aanvullende regels voor het wegen van dierlijke mest van kracht geworden. Eerder dit jaar, op 1 april 2019, zijn al een aantal extra regels voor het wegen van dierlijke mest ingegaan. Die regels hebben vooral betrekking op de weeginstallatie en het moment van wegen:

 • De weeginstallatie moet voldoen aan de eisen van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers aan niet-automatische weegwerktuigen.
 • Het gewicht dient direct te worden bepaald of op zo’n manier dat het gewicht van het transportmiddel of container niet meegeteld wordt.
 • Bij gebruik van een weegbrug dient het nettogewicht van de vracht mest te worden bepaald door het gewicht van het transportmiddel zonder vracht, af te trekken van het gewicht van het transportmiddel met dierlijke meststoffen.
 • De mest moet direct gewogen worden na de start van het vervoer. Dit moet op een weegstation vlakbij het vertrekpunt zijn. Het weegstation moet wel op de route liggen. De vervoerder mag echter niet vlak voor de bestemming de vracht wegen.
 • Het is niet meer toegestaan om bij opeenvolgende vrachten het leeggewicht tussen de vrachten te wegen. Het gewicht van het lege transportmiddel moet direct voor het transport worden bepaald.
 • Bij export moet het gewicht van de vracht mest vooraf aan de export bepaald worden. Dus vóór het passeren van de Nederlandse grens.
 • Bij import moet het gewicht direct worden bepaald als het transportmiddel op Nederlandse grond rijdt.

Weegbon

Tijdens het transport dient de weegbon van het gewogen gewicht van de vracht dierlijke meststoffen aanwezig te zijn in de vrachtwagen. Deze weegbon komt uit één of meer weeginstallaties. Dit kan een papieren of een elektronisch bewijs zijn. Het bewijs van het wegen kan uit meer delen bestaan. Zoals een bewijs van wegen van een leeg transportmiddel of container en een bewijs van het gewicht van het geladen transportmiddel of container. Uit beide bewijzen moet het (netto) gewicht van de vracht dierlijke mest blijken. De weegbon moet in ieder geval 5 jaar worden bewaard.

Aanvullende regels

Vanaf 1 oktober 2019 komen hier een aantal extra regels voor de weegbon bij. Deze regels stellen dat op de weegbon dient te zijn vermeld:

 • gewicht
 • datum en tijd van wegen
 • identificatie van de weeginstallatie

Bij gebruik van een weegbrug moet de weegbon in ieder geval deze gegevens vermelden:

 • gewicht
 • datum en tijd van wegen
 • identificatie van de weeginstallatie
 • kenteken van het transportmiddel waarin de vracht wordt geladen (getrokken voertuig)

Identificatie van de weeginstallatie

De identificatie van weegsystemen kan op verschillende manieren. Welke informatie op de weegbon moet staan hangt af van de weeginstallatie.

Weegbrug

Bij een weegbrug wordt gebruikt minimaal één van de volgende gegevens op de weegbon vermeld:

 • uniek keuringsnummer van de weeginstallatie
 • adres van de weeginstallatie

Aanboordweegapparaat

Een aanboordweegapparaat wordt op basis van één of meer van de volgende gegevens geïdentificeerd:

 • kenteken van het geladen voertuig
 • combinatienummer (bij drijfmest)
 • uniek registratienummer van de weeginstallatie

Oudere goedgekeurde weeginstallaties

Bij oudere goedgekeurde weeginstallaties gebruikt u een bon met een uniek keuringsnummer. Op de bon moet een voorgedrukt adres staan van de weeginstallatie. Voorwaarde is dat de weeginstallatie niet geüpdatet kan worden en dat de verkoper dit openbaar heeft gemaakt. U mag het bewijs van weging dan afdrukken op zo’n bon.

Weegbrug

Bij gebruik van een weegbrug wordt het nettogewicht bepaald door het gewicht van het transportmiddel zonder vracht, af te trekken van het gewicht van het transportmiddel met vracht. Op het Vervoersbewijs wordt alleen het nettogewicht van de vracht ingevuld. Het gewicht van het lege transportmiddel wordt direct voor het vervoer bepaald. Het gewicht van het volle transportmiddel zo snel mogelijk na het laden van de vracht.

Containervervoer

Bij containervervoer van vaste mest dient eenmalig het leeggewicht van de container te worden bepaald. Dit gewicht moet te zien zijn op de container en moet niet verwijderbaar zijn.