Artikel 7 van de Meststoffenwet stelt het duidelijk: ‘Het is verboden in enig kalenderjaar op een bedrijf meststoffen op of in de bodem te brengen’. Gelukkig worden in de daarop volgende artikelen uitzonderingen geschetst waarin dat wel zou mogen. Duidelijk is echter dat het gebruik van meststoffen in ons land aan strenge regels gebonden. Welke eisen dat zijn leest u in deze categorie.