Overige organische meststoffen mag u alleen op landbouwgrond gebruiken en niet op natuurterrein of overige grond. De meststof hoeft u niet emissiearm te gebruiken. Basisregel voor het gebruik van overige organische meststoffen is dat deze het hele jaar mogen worden gebruikt gebruiken op landbouwgrond zolang deze gelijkmatig over het perceel worden verspreid. Overige organische mest telt mee voor de stikstof- en fosfaatgebruiksnorm.

Niet uitrijden

In sommige gevallen mag u overige organische meststof niet gebruiken. Dit is het geval wanneer:

  • de bovenste bodemlaag verzadigd is met water;
  • de bodem tegelijkertijd wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd in de periode 1 september tot en met 31 januari;
  • de grond een hellingspercentage heeft van 7% of meer en aangetast is door geulenerosie;
  • de niet beteelde grond een hellingspercentage heeft van 7% of meer;
  • het bouwland een hellingspercentage heeft van 18% of meer.

Niet beteelde grond is grond waaraan niet te zien is dat het gelijkmatig met een gewas bedekt is.