De algemene regel is dat stikstofkunstmest van 1 februari tot en met 15 september mag worden gebruikt op gras- en bouwland. Onder kunstmestmeststoffen vallen alle stoffen die voor meer dan 0,5% droge stof stikstof bevatten. Daarbij geldt als aanvullende verplichting dat de meststoffen gelijkmatig over het perceel verspreid moeten worden. Op deze algemene regel zijn een aantal uitzonderingen:

Uitbreidingen van de periode voor bouwland:

 • Voor de teelt van vollegrondsgroenten mag u het hele jaar stikstofkunstmest gebruiken. Het bouwland moet gelijkmatig beteeld zijn.
 • Heeft u hyacinten of tulpen? Dan mag u ook stikstofkunstmest gebruiken van 16 januari tot en met 31 januari. Het bouwland moet gelijkmatig beteeld zijn.
 • Ureum mag u het hele jaar op bouwland met fruitteelt gebruiken.
 • Bij winterkoolzaad loopt de periode door tot en met 15 oktober.
 • Bij graszaad loopt de periode door tot en met 15 oktober vanaf het tweede groei-jaar. Let wel: Dit geldt alleen voor de soorten roodzwenkgras en veldbeemdgras.

Niet gebruiken

In sommige situaties mag u geen stikstofkunstmest gebruiken. Bijvoorbeeld als:

 • de bodem geheel of gedeeltelijk bevroren is;
 • de bodem geheel of gedeeltelijk bedekt is met sneeuw;
 • de bovenste bodemlaag verzadigd is met water;
 • de bodem tegelijkertijd wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd in de periode 1 september tot en met 31 januari;
 • de grond een hellingspercentage heeft van 7% of meer en aangetast is door geulenerosie. Dit geldt ook in geval van beteelde grond;
 • de niet beteelde grond een hellingspercentage heeft van 7% of meer;
 • het bouwland een hellingspercentage heeft van 18% of meer.

Bevroren kleigrond met graan

Teelt u graan op kleigrond? Dan mag u in de uitrijdperiode stikstofkunstmest op bevroren grond gebruiken. Er zijn wel extra voorwaarden. Zo moet de grond slechts licht bevroren zijn. In de loop van de dag moet de temperatuur tenminste 5 graden zijn zodat de kunstmest kan oplossen. Na het uitrijden van de kunstmest mag de grond niet 24 uur achter elkaar bevroren blijven.