Van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017 loopt er een nieuw onderzoek mineralenconcentraat. Het onderzoek richt zich op borging en handhaving van bemesting met mineralenconcentraat. U kunt als  gebruiker deelnemen aan dit onderzoek. Op deze pagina vindt u de voorwaarden voor deelname aan het onderzoek en aan welke administratieve verplichtingen u moet voldoen. Gebruikers van mineralenconcentraat kunnen zich via deze link aanmelden voor het onderzoek. Aanmelden als producent is op dit moment niet mogelijk.

mag meedoen aan het onderzoek mineralenconcentraat als u:

  • Een schriftelijke overeenkomst heeft met een deelnemende producent. Zodra de nieuwe lijst met deelnemers is vastgesteld, wordt de lijst hier gepubliceerd.
  • Zich heeft aangemeld voordat de eerste vracht mineralenconcentraat op uw bedrijf is aangevoerd (zie link hierboven).  Gebruikers die zich al eerder hebben aangemeld hoeven zich niet opnieuw aan te melden.

In de overeenkomst staan minimaal de volgende onderdelen:

  • Naam en relatienummer van de erkende producent.
  • Naam en relatienummer van de gebruiker.
  • Verklaring dat de gebruiker het eindproduct mineralenconcentraat afneemt.
  • Datum en handtekeningen van de producent en de gebruiker.

Deelnemende producenten hebben een tijdelijke beschikking voor het produceren van mineralenconcentraat. Bekijk de lijst met deelnemende producenten.

Als gebruiker van mineralenconcentraat moet u, naast de reguliere administratieve verplichtingen, de volgende gegevens bijhouden in uw administratie:

  • De oppervlakte en de ligging van de percelen waarop u het mineralenconcentraat gebruikt.
  • De hoeveelheid mineralenconcentraat die u per perceel gebruikt.
  • De voorraad mineralenconcentraat op 31 december van het desbetreffende jaar.

Mineralenconcentraat gebruiken als meststof

Doet u mee aan het onderzoek en wilt u het mineralenconcentraat gebruiken? Dan geldt de gebruiksnorm voor dierlijke mest niet voor het gebruik van mineralenconcentraat dat u afneemt van een deelnemende producent, op voorwaarde dat u voldoet aan de voorschriften. U moet zich wel houden aan de gebruiksnormen voor fosfaat en stikstof. Voor de stikstof- en de fosfaatgebruiksnorm tellen de hoeveelheden stikstof en fosfaat voor 100% mee. De stikstofwerkingscoëfficiënt is 100%.

gebruik van mineralenconcentraat

Voor het gebruik van mineralenconcentraat gelden dezelfde uitrijregels als voor dierlijke mest. Heeft u zich niet aangemeld voor het onderzoek en heeft u geen contract met een deelnemende producent, dan telt het gebruik van mineralenconcentraat gewoon mee voor de gebruiksnorm dierlijke mest. Dat is ook het geval als u zich niet aan de voorschriften heeft gehouden. Voor mineralenconcentraat buiten het onderzoek gelden de gebruikelijke regels voor dierlijke meststoffen. Dit geldt ook voor mineralenconcentraat dat afkomstig is uit bijvoorbeeld ultrafiltratie. Maak dus geen gebruik van mestcode 120.