Mestboete.nl is een intiatief van Optimus advies. Wij betrachten grote zorgvuldigheid bij de inrichting en het onderhoud van mestboete.nl. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat geplaatste informatie niet meer actueel of juist is. Alle informatie op deze site is dan ook onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen, ontwikkelingen in de markt en op het gebied van wet- en regelgeving.  Voor de opgenomen informatie op deze site aanvaardt Optimus advies daarom geen enkele aansprakelijkheid.

De intellectuele eigendomsrechten op alle op deze site aanwezige informatie zijn voorbehouden aan Optimus advies. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

Optimus advies is de handelsnaam van Optimus advies LLP. Optimus advies LLP heeft haar hoofdvestiging te Oss en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61488100. Optimus advies LLP is een Engelse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Limited Liability Partnership) gevestigd te Kingston upon Thames (Surrey), United Kingdom, aldaar geregistreerd in het register van het Companies Registration Office Cardiff, onder nummer OC395232.