Mestboete.nl is een initiatief van Optimus mineraal BV. Wij betrachten grote zorgvuldigheid bij de inrichting en het onderhoud van mestboete.nl. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat geplaatste informatie niet meer actueel of juist is. Alle informatie op deze site is dan ook onder voorbehoud van typefouten, vergissingen, ontwikkelingen in de markt en op het gebied van wet- en regelgeving.  Voor de opgenomen informatie op deze site aanvaardt Optimus mineraal BV daarom geen enkele aansprakelijkheid.

De intellectuele eigendomsrechten op alle op deze site aanwezige informatie zijn voorbehouden aan Optimus mineraal BV. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

Optimus mineraal BV heeft haar hoofdvestiging te Veghel en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77342089