Home

Welkom op mestboete.nl

mestbeleid

Ondersteuning zonder poespas en met twee voeten op de grond, of in dit geval: in de mest

Deze site is in eerste instantie bestemd voor iedereen die te maken heeft of krijgt met (het voornemen tot) het opleggen van een mestboete: een bestuurlijke sanctie  die wordt opgelegd in het kader van de Meststoffenwet. Wij kunnen u helpen deze mestboete te matigen. Daarnaast wil deze site een platform zijn voor actualiteiten, ontwikkelingen en wetenswaardigheden op het gebied van het mestdossier.

Het mestdossier, is naast een omvangrijk, vooral ook een complex dossier waarin regelgeving, juridische procedures, de dagelijkse praktijk,  politiek, verduurzaming, maatschappelijke verantwoordelijkheid en administratieve verplichtingen elkaar ontmoeten. Voor de agrarische ondernemer telt vooral dat laatste. Worden in dat traject fouten gemaakt, dan kunnen die erg kostbaar zijn. Het is dan ook van belang dat vooraf zoveel mogelijk zaken gewoon goed geregeld zijn en in het geval toch een boete wordt opgelegd, hierop een deskundige reactie volgt. Mestboete.nl kan u hierbij van dienst zijn. Denk daarbij onder andere aan:

  • het ondersteunen van agrarisch ondernemers bij administratieve of fysieke controles;
  • het opstellen van een zienswijze, een bezwaar- of een beroepschrift;
  • het begeleiden bij zienswijze-, bezwaar- en beroepsprocedures;
  • het ondersteunen of voeren van de vertegenwoordiging bij  hoorzittingen en rechtzaken;
  • het vastleggen en toetsen van de gevolgde procedures op een bedrijf of het geven van een second opinion daarover (bijvoorbeeld een intermediaire onderneming).

In onze dienstverlening  combineren we kennis van de mest- en mineralenstromen op het agrarische bedrijf met inhoudelijk juridische kennis van de Meststoffenwet en de (vervolg)stappen in de door RVO (namens de Staatsecretaris) hiertoe opgestarte gerechtelijke procedure.

Dit zodat u krijgt waar u recht op heeft: een krachtige ondersteuning bij het weerleggen van onterechte, onredelijke of onrechtmatige bestuurlijke boetes. Zonder poespas maar met beide voeten op de grond.

Van controle tot procedure: wij kunnen u bijstaan. Maar eigenlijk willen we het zover niet laten komen. We zetten onze kennis graag in om te voorkomen dat u een mestboete krijgt opgelegd. Door procedures te beoordelen, te overleggen met het bevoegde gezag, overeenkomsten van onze opmerkingen te voorzien en alternatieven voor te dragen en te verifiëren.

Heeft u een vraag voor ons of wilt u dat wij een inleiding voor uw studieclub of medewerkers verzorgen: dan kunt u die mailen naar: info@mestboete.nl of u kunt gebruik maken van het contactformulier op deze site. Wilt u regelmatig op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen op het gebied van de Meststoffenwet, meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief.